Learning Activity – Planning the Structure

Create the structure of your web page (from Learning Activity – Put Thought Into Your Design) in terms of HTML files and folders. You need to set these up so that you are ready to code your website.

First use a pen and paper to do your planning; then do it on the computer when you are sure of your structure.

Please upload this activity to your WordPress blog. Remember to scan and include your initial planning that you did on paper

Etter noe hodebry ang. hva som mentes med oppgaven tror jeg at dette er i nærheten. Jeg begynte med å «tenke høyt» på papir. Resultatet ser du her:

Innskanning

Når jeg vel kommet frem til omtrent hvordan mappestrukturen skulle se ut så skapet jeg mappene på datoren (og utvidet litt fra skissene) enligt nedan:

Screenshot 2014-11-02 15.55.30

Legg igjen en kommentar